VARŠPED usluge cestovnog prijevoza

Obrt Varšped osnovan je 1993. godine.

Osnovna djelatnost je međunarodni i domaći cestovni prijevoz robe.

Naše dugogodišnje iskustvo i stručno osoblje jamči vam sigurnost pošiljke.

Sav teret je osiguran od krađe i oštećenja kod Allianz osiguranja.

Glavne odlike su nam prijevoz opasnih tvari (ADR).

Prijevoz vršimo na relacijama susjednih zemalja Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine ali i ostalima po potrebi.

Cestovni prijevoz

Cestovni prijevoz robe i dobara, namještaja...

ADR prijevoz

Prijevoz opasnih tvari za ljudsko zdravlje i okoliš

Usluge prijevoza opasnih tvari - ADR

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš, koja su kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te međunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke, odnosno, opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvar.

Opasne tvari se klasificiraju:
Klasa 1 - eksplozivne tvari i predmeti s eksplozivnim tvarima
Klasa 2 - plinovi,
Klasa 3 - zapaljive tekućine,
Klasa 4.1 - zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari i kruti desenzibilizirajući eksplozivi
Klasa 4.2 - tvari podložne spontanom samozapaljenju
Klasa 4.3 - tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove
Klasa 5.1 - oksidirajuće tvari
Klasa 5.2 - organski peroksidi
Klasa 6.1 - otrovne tvari
Klasa 6.2 - infektivne tvari
Klasa 7 - radioaktivni materijal
Klasa 8 - nagrizajuće (korozivne) tvari
Klasa 9 - ostale opasne tvari i predmeti.

Mi prevozimo teret ADR klasa:
2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9.

Naša vozila

Kamion

Nosivost 9 tona, volumen 53m3,
dimenzije sanduka: d: 7,30m š: 2,45m v: 3,00m

Kombi

Nosivost 1,2 tona, dužina sanduka 3,50m, volumen: 13m3,
+ Prikolica: d:4m š:1,8m v:1,8m, Volumen 13m3, Nosivost: 2 tone

Sva vozila su opremljena za prijevoz opasnih tvari (ADR).

Imate pitanje ili trebate ponudu?

Rado ćemo odgovoriti na vaše upite, pozivom na broj mobitela:
+385 98 701 845
ili poslane na našu e-mail adresu.

VARŠPED

Koparska 44, 52100 Pula (Hr)
+385 98 701 845
varsped@yahoo.com
OIB: 45258713854